28-30 OKTOBER 2022

en konferens i sörmland

Hur Går det till i år?

klicka på någon av rubrikerna för att läsa mer

PLATSEN

Höstglöd arrangeras i Elimkyrkan Eskilstuna

Årets MEDVERKANDE

|Mattias Martinsson|Victoria Öhrvall|Mats Nyholm|Lasse Svensson|Bo Järpehag|

Programmet

FREDAG

19.00

Compassion night med Mattias Martinsson

Servering efter kvällsmötet

22.00

Nattmöte med Mattias Martinsson

Nattcafé efter nattmötet

LÖRDAG

17.00

Möte med Lasse Svensson

Lovsång med Mats Nyhom och Bo Järpehag

Servering efter mötet

19.00

Kvällsmöte med Mats Nyholm

Lovsång med Bo Järpehag

Servering efter kvällsmötet

22.00

Nattmöte med Victoria Öhrvall

Nattcafé efter nattmötet

SÖNDAG

11.00

Avslutningsmöte för konferensen

Lovsång med Elimkyrkans lovsångsteam

Servering efter mötet

Här kan du skriva in ditt böneämne

HÖSTGLÖD arrangeras tidigare år av

Elimkyrkan Eskilstuna

Pingstkyrkan Eskilstuna

Pingstkyrkan ÄRLA

JOHANNEBERGS BAPTISTFÖRSAMLING

FRISTADSKYRKAN

Med bidrag från