28-30 OKTOBER 2022

Hur Går det till i år?

klicka på någon av rubrikerna för att läsa mer

PLATSEN

Höstglöd arrangeras i Elimkyrkan Eskilstuna

Årets MEDVERKANDE

|Mattias Martinson|Victoria Öhrvall|Mats Nyholm|Lasse Svensson|Bo Järpehag|Beryl Lindeman|

Programmet

FREDAG

19.00

Compassion night med Mattias Martinson

Servering efter kvällsmötet

22.00

Nattmöte med Mattias Martinson

Nattcafé efter nattmötet

LÖRDAG

15.00

Gudstjänst med Lasse Svensson

Lovsång med Mats Nyhom och Bo Järpehag

Servering efter mötet

19.00

Kvällsmöte med Mats Nyholm

Lovsång med Bo Järpehag

Servering efter kvällsmötet

22.00

Nattmöte med Victoria Öhrvall

Nattcafé efter nattmötet

SÖNDAG

11.00

Avslutningsgudstjänst med Beryl Lindeman

Lovsång med Elimkyrkans lovsångsteam

Servering efter mötet

Tonåring? På fredag kl 20.00 och lördag kl 19.00 ses vi till förhäng på Alive i Pingstkyrkan och går sen tillsammans till Elimkyrkan

Här kan du skriva in ditt böneämne

HÖSTGLÖD arrangeras tidigare år av

Elimkyrkan Eskilstuna

Pingstkyrkan Eskilstuna

Pingstkyrkan ÄRLA

JOHANNEBERGS BAPTISTFÖRSAMLING

FRISTADSKYRKAN m.fl.

FRÄLSNINGSARMÉN